Apothekers

Het belang van de huisapotheker

Voor patiënten met hartfalen is de huisapotheker erg belangrijk. Hartfalen treft een patiëntengroep met hoge graad van polymedicatie en vaak lage therapietrouw. Het protocol voor de huisapotheker is zo geschreven dat hij een actieve rol speelt in het medicatiebeleid van de patiënt. De huisapotheker zorgt voor een actueel medicatieschema, legt dit schema duidelijk uit aan de patiënt en maakt het schema toegankelijk voor andere zorgverleners die een therapeutische relatie hebben met de patiënt. De huisapotheker staat ook in voor het Gesprek Goed Geneesmiddelengebruik (GGG) en de terugkoppeling naar de andere zorgverleners van het zorgteam.

Het zorgprotocol voor de huisapotheker zal in 2019 – 2020 getest worden door Leuvense piloot-huisapothekers die deel uit maken van een eerstelijnsnetwerk waarbinnen het brede zorgprogramma wordt getest. Op basis van de evaluatie hiervan, zal het zorgprotocol bijgestuurd worden.

Het zorgprotocol

FT_02_2012_-_Wat_kan_de_apotheker_doen_voor_een_patiënt_met_hartfalen.pdf
zorgprotocol_hartfalen_171019.pdf

Online transmuraal MFO

Lees het verslag van het online MFO op 23 juni 2020 hier:

verslag MFO hartfalen_23062020.pdf