Hartfaleneducator

De belangrijkste interventie ter ondersteuning van de eerstelijnszorg is het inzetten van hartfaleneducatoren.

Hoe aan te melden

Sinds juli 2023 verloopt de aanmelding centraal via Thuisverpleging Meerdael. Dit kan telefonisch op 0496 34 75 65  of via mail op info@thuisverpleging-meerdael.be

Hartfaleneducator

Hartfaleneducatoren in de eerste lijn geven educatie aan hartfalenpatiënten met een hoogrisicoprofiel.  De educatoren zijn actief in het werkgebied van Zorgzaam Leuven en kunnen aangemeld worden door deelnemende huisartsen. 

Doel van de harteducatoren

Tijdens een sessie van 60 minuten wil de educator de therapietrouw bevorderen, levenskwaliteit behouden en/of verbeteren, heropnames beperken en/of voorkomen en overlevingskansen verhogen door het ziekte-inzicht en zelfmanagement bij de patiënt te bevorderen. Dit gebeurt door mondelinge en schriftelijke informatie rekening houdend met het dagelijkse leven van de betrokken patiënt. 

Opleiding tot hartfaleneducator

In het najaar van 2019 volgden zeven zelfstandig thuisverpleegkundigen en twee thuisverpleegkundigen van het Wit-Gele Kruis de opleiding tot hartfaleneducator, gevolgd door voortgezette bijscholing. 

Hartfaleneducatie

Doelpopulatie 

Een educatiesessie wordt aangevraagd voor patiënten met hartfalen en een hoogrisicoprofiel. Dit hoogrisicoprofiel is gebaseerd op het klinische oordeel van de huisarts of indien de patiënt voldoet aan twee of meer hoogrisicocriteria (zie template).

De educatie sessie

Het eerste patiëntencontact (intake) duurt 60 minuten. In samenspraak met de huisarts wordt beslist of er een bijkomende sessie van 30 minuten nodig is. 

De volgende onderdelen komen aan bod tijdens een educatie sessie:

Kennis van de aandoening en behandeling, bloeddrukcontrole, gewichtscontrole, vochtbeperking, zoutbeperking, gezonde voeding, beweging, medicatie, patiëntgebonden noden en alarmsignalen.

Praktisch 

Aanvragen 

Een educatiesessie wordt aangevraagd door de huisarts (na het volgen van de opleiding), door een arts-specialist die de patiënt ziet tijdens een consultatie in het ziekenhuis en/of door de behandelende arts bij ontslag uit het ziekenhuis. 

Deelnemende artsen krijgen een overzicht van de educatoren en hun contactgegevens. De educator wordt telefonisch gecontacteerd. 

Werkdomein

Het werkgebied van de hartfaleneducatoren wordt bepaald door Zorgzaam Leuven: Leuven, Heverlee, Kessel-lo, Wilsele, Wijgmaal. 

Dit betekent dat terugbetaling van de educatoren enkel voorzien is in Leuven en deelgemeenten.

De vergoeding

De vergoeding wordt voorzien door Zorgzaam Leuven en bedraagt 25 euro per halfuur, wat conform is aan de vergoeding voor diabeteseducatie.

Materiaal educatiesessie

Infoboek en dagboek 

Leven met hartfalen 2020.pdf
dagboek hartfalen uzleuven.pdf

Postgraduaat Hartfalen 

Dit postgraduaat wordt georganiseerd in samenwerking met de Belgian Heart Failure Nurses, de Belgian Working Group on Cardiovascular Nursing en de Belgian Working Group on Heart Failure. De lespakketten worden verzorgd door nationale en internationale specialisten binnen de hartfalenzorg te samen met ervaren hartfalenverpleegkundigen en paramedici.

Meer info: 

postgraduaat educatoren.pdf