Psychologen

Belang van doorverwijzing 

HF-Patiënten die actief betrokken zijn bij hun zelfzorg en behandeling en zich aan het regime houden, hebben een betere overleving en minder heropnames.1,2 Verschillende psychosociale aandoeningen bemoeilijken het zelfzorggedrag bij de patiënten.3

Angst kan de bereidheid van patiënten beïnvloeden en het vermogen tot zelfzorg belemmeren, want angst tast de cognitie, energie en motivatie van de patiënt aan. Verstoorde cognitie, slecht begrip van gezondheidsinformatie, analfabetisme, en slaapstoornissen kunnen belemmeringen zijn voor effectieve zelfzorg bij HF-patiënten.4

Depressie kan een invloed hebben op het leervermogen, waarneming van symptomen, inschatting van de ernst van de symptomen en de beslissingen die genomen worden op basis van de symptomen. Patiënten kunnen in toenemende mate ongeïnteresseerd raken en zich niet houden aan zelfzorgpraktijken.5

De prevalentie van depressieve symptomen bij HF-patiënten is significant hoger in vergelijking met leeftijds- en geslachtsgebonden controles.6,7 Ongeveer 20% van de patiënten met HF wordt verondersteld depressief te zijn. Er zou nog veel meer gedetecteerd kunnen worden als een gevoeliger instrument zou worden gebruikt om regelmatig op depressie te screenen.

Gegevens uit studies in andere hartpopulaties8 ondersteunen het idee dat farmacologische en niet-farmacologische interventies de depressieve symptomen kunnen verminderen en de levenskwaliteit en het fysieke functioneren kunnen verbeteren. De toepassing van een collaboratief zorgmodel om depressie aan te pakken is in dit verband veelbelovend.

Zorgprofessionals moeten ervoor zorgen dat screeningsinstrumenten worden gebruikt om depressies bij HF-patiënten te helpen identificeren. Patiënten moeten routinematig worden gescreend op depressieve symptomen, wanneer de klinische verdenking wordt gewekt door een gezondheidswerker, verzorger of patiënt. De behandeling van depressie kan variëren afhankelijk van de lokale diensten en kan niet-farmacologische en farmacologische behandeling omvatten. Aangezien er een verband bestaat tussen het gebruik van selectieve serotonineheropnameremmers (SSRI's) en hyponatriëmie, moeten patiënten die een SSRI krijgen regelmatig worden gecontroleerd op het natriumgehalte tijdens de actieve behandeling.9


Zelfstandige Psychologen

Er zijn verschillende psychologen verbonden aan het zorgprogramma hartfalen in Leuven:

Hilde Van Heddegem
Erkend klinisch psycholoog

0475 20 24 65 

Molenstraat 22

3078 Everberg

hilde.van.heddegem@proximus.be 

https://www.vind-een-psycholoog.be/psycholoog/hilde-van-heddegem-everberg.html


Ann Van de Velde
Erkend klinisch psycholoog
relatie-en gezinstherapeute
emotionally focused couple therapist
016/43 36 40
therapie_avdv@telenet.be
users.telenet.be/therapie_avdv/home.htm

Bob Thomas
Reg.Klin.Psycholoog-Supervisor
Hermes Consulting
0485185786
https://www.vind-een-psycholoog.be/psycholoog/zijnsgeorienteerde-therapeut-bob-thomas-kessel-lo-leuven.html

Sanne Tollebeek
Erkend klinisch psycholoog
0486072817 - 015304979
tollebeeksanne@gmail.com
Half Daghmael 7 3020 Herent - Stationsstraat 22c 2570 Duffel
www.sannetollebeekpsycholoog.comReferenties

1. Granger BB, Ekman I, Granger CB, Ostergren J, Olofsson B, Michelson E, McMurray JJ, Yusuf S, Pfeffer MA, Swedberg K. Adherence to medication according to sex and age in the CHARM programme. Eur J Heart Fail 2009;11: 1092–1098.

2. van der Wal MH, van Veldhuisen DJ, Veeger NJ, Rutten FH, Jaarsma T. Compliance with non-pharmacological recommendations and outcome in heart failure patients. Eur Heart J 2010;31:1486–1493.

3. Riegel B, Moser DK, Anker SD, Appel LJ, Dunbar SB, Grady KL, Gurvitz MZ, Havranek EP, Lee CS, Lindenfeld J, Peterson PN, Pressler SJ, Schocken DD, Whellan DJ; American Heart Association Council on Cardiovascular Nursing; American Heart Association Council on Cardiovascular Nursing; American Heart Association Council on Clinical Cardiology; American Heart Association Council on Nutrition, Physical Activity, and Metabolism; American Heart Association Interdisciplinary Council on Quality of Care and Outcomes Research. State of the science: promoting self-care in persons with heart failure: a scientific statement from the American Heart Association. Circulation 2009;120: 1141–1163.

4. Cameron J, Worrall-Carter L, Page K, Riegel B, Kai Lo S, Stewart S. Does cognitive impairment predict poor self-care in patients with heart failure? Eur J Heart Fail 2010;12:508–515.

5. Jiang W, Kuchibhatla M, Clary GL, Cuffe MS, Christopher EJ, Alexander JD, Califf RM, Krishnan RR, O’Connor CM. Relationship between depressive symptoms and long-term mortality in patients with heart failure. Am Heart J 2007;154: 102–108.

6. Lesman-Leegte I, van Veldhuisen DJ, Hillege HL, Moser D, Sanderman R, Jaarsma T. Depressive symptoms and outcomes in patients with heart failure: data from the COACH study. Eur J Heart Fail 2009;11:1202–1207.

7. Lesman-Leegte I, Jaarsma T, Coyne JC, Hillege HL, Van Veldhuisen DJ, Sanderman R. Quality of life and depressive symptoms in the elderly: a comparison between patients with heart failure and age- and gender-matched community controls. J Card Fail 2009;15:17–23.

8. Rollman BL, Belnap BH, LeMenager MS, Mazumdar S, Schulberg HC, Reynolds CF 3rd. Bypassing the Blues treatment protocol: stepped collaborative care for treating post-CABG depression. Psychosom Med 2009;71:217–230.

9. Liu B, Mittmann N, Knowles SR, Shear NH. Hyponatremia and the syndrome of inappropriate secretion of antidiuretic hormone associated with the use of selective serotonin reuptake inhibitors: a review of spontaneous reports. CMAJ 1996;155:519–527