Lerend netwerk

Vlaams Lerend Netwerk Hartfalen

In Vlaanderen zijn er de afgelopen jaren verschillende projecten opgestart met als doel de patiënt met hartfalen een gecoördineerde, kwaliteitsvolle zorg te bieden in verschillende zorgechelons. Voorlopig bestaat er echter weinig tot geen interregionale coördinatie tussen de verschillende zorgpaden en kwaliteitsverbeterende initiatieven die werden gelanceerd in de eerste lijn. In de huidige lokale aanpak is er geen onderlinge kennisuitwisseling of samenwerking.

Op 23/05/2019 werd daarom het “Vlaams Lerend Netwerk Hartfalen” opgericht. Deze verenigt de verschillende Vlaamse hartfaleninitiatieven die (mee) actief zijn in de eerstelijnszorg.

Coöperatieve lerende netwerken zijn een veelbelovende strategie voor het verbeteren van chronische zorg in Vlaanderen. Het Vlaams Lerend Netwerk Hartfalen wil de huidige zorg voor hartfalen verbeteren door onderlinge uitwisseling van expertise en de implementatie van kwaliteitsverbetering op regionaal niveau. Op basis van de opgedane ervaring wil het netwerk gerichte aanbevelingen doen op Vlaams en federaal niveau.

Doe mee!

Heb jij een project rond hartfalen en wil je graag mee doen met het coöperatieve lerende netwerk, mail dan even naar hartfalenleuven@kuleuven.be

Graag meer weten? 

https://thomasmore.be/en/heartsconnect

Visietekst_lerendnetwerk.pdf