Partners

Het Leuvense zorgprogramma hartfalen wordt verwezenlijkt in samenwerking met een aantal lokale en nationale partners:

Het ACHG engageert zich om excellent en relevant onderzoek te verrichten. Dit doen we vanuit een interactief netwerk om zo een innovatieve en vooraanstaande rol te spelen in het beleid en de organisatie van zorg in Vlaanderen en de wereld met als doel patiënten een kwaliteitsvolle en respectvolle zorg aan te bieden in een gezondere samenleving.

Tekst en meer info: https://www.achg.be/

Het welzijn van patiënten met een chronische ziekte kan verbeteren door meer geïntegreerde zorg. De patiënt staat centraal in deze benadering. Hij moet de mogelijkheid aangeboden krijgen om de controle zelf in handen te nemen. Een multidisciplinair netwerk ondersteunt hem daarbij.

Om de nieuwe visie te ondersteunen, hebben de ministers van Volksgezondheid van de deelstaten en de federale overheid een ‘Gemeenschappelijk Plan voor chronisch zieken goedgekeurd, met als titel: “Geïntegreerde zorg voor een betere gezondheid’.

Tekst en info: https://www.inami.fgov.be/nl/professionals/informatie-algemeen/Paginas/geintegreerde-zorg.aspx#.XV0yFOgzZPY

“Zorgzaam Leuven” is een langlopend regio-veranderingstraject, met een pilootfase in de periode 2017-2021. Het is een impulsprogramma dat zich richt op een grondige en blijvende vernieuwing in lijn met de “quadruple-aim” doelstellingen. Om dit te realiseren, wordt een centraal stimuleringsorgaan opgericht ter ondersteuning van de uitvoering van een breed projectplan, dat in co-creatie met alle partners werd uitgewerkt.

Het Leuvens consortium omvat 58 lokaal betrokken organisaties, geleid door een stuurgroep waar zowel de stad en de bevolking, de welzijnszorg, de gezondheidszorg, de eerste- en de tweedelijnsdiensten in vertegenwoordigd zijn.

Het Leuvens project als “integrator-functie” in de regio. Een ontmoetingsplaats, virtueel of fysiek, waar regionale interventies gepland en aangestuurd worden, regionale trainingen georganiseerd worden, coaching en intervisie plaats heeft. Vanuit een visie naar populatiegericht en kwaliteitsvol werken, dataverzameling en analyse.

Tekst en meer info: https://www.zorgzaamleuven.be/