Kinesitherapeuten 

Het belang van de kinesitherapeut:

Kinesitherapie is een belangrijk onderdeel in het zorgprogramma hartfalen.

Bij chronische hartpatiënten kan niet-voldoende actief zijn leiden tot:

1.      functiestoornissen

2.     een beperking in dagelijkse activiteiten 

3.      een verstoring van een volwaardige deelname aan het maatschappelijk leven 

Het revalidatie programma wordt samengesteld vanuit het standpunt van de patiënt, met als belangrijkste doel:  verbetering van levenskwaliteit

Kinesitherapie heeft 3 werkdomeinen:

Het zorgprotocol

De benadering van de kinesitherapeut naar de patiënt toe verloopt in 4 fases:

1.      Vraagstelling / Testing / Opstellen van een bilan

2.      Opstellen van een geïndividualiseerd oefenschema

3.      De revalidatie zelf

4.      Stimulatie tot overgang naar extern sporten en/of bewegen

 

Gespecialiseerde kinesitherapeuten in regio Leuven

Kinesix Herent 0476/36.96.38

Kinesitherapie Diestbrug Erps-Kwerps, 0498/23 73 24

KinesitherapieMove Leuven, 0468/48 86 84

Dit is een niet-exhaustieve lijst met mogelijkheid voor andere kinesisten om ook deel te nemen.

Draaiboek chronisch hartfalen

Te verkrijgen via: info@kinesitherapiemove.be

rekening houdend met de KNGF richtlijnen

in samenwerking met UZ Leuven, dienst cardiologie