Kinesitherapeuten

Het belang van de kinesitherapeut:

Kinesitherapie is een belangrijk onderdeel in het zorgprogramma hartfalen.

Bij chronische hartpatiënten kan niet-voldoende actief zijn leiden tot:

1. functiestoornissen

2. een beperking in dagelijkse activiteiten

3. een verstoring van een volwaardige deelname aan het maatschappelijk leven

Het revalidatie programma wordt samengesteld vanuit het standpunt van de patiënt, met als belangrijkste doel: verbetering van levenskwaliteit

Kinesitherapie heeft 3 werkdomeinen:

 • preventie van chronisch hartfalen
 • therapie na ontslag uit het ziekenhuis bij hartfalen en hartchirurgie
 • onderhoudstherapie bij chronisch hartfalen

Het zorgprotocol

De benadering van de kinesitherapeut naar de patiënt toe verloopt in 4 fases:

1. Vraagstelling / Testing / Opstellen van een bilan

  • interpretatie CPET en afleiding wat de limiterende factoren zijn
  • interpretatie 6 minuten wandeltest
  • interpretatie self-check plan
  • nakijken borgscore
  • bepalen HF max – HF rust – HF training
  • bepalen van de anaerobe drempel of overslagpols

2. Opstellen van een geïndividualiseerd oefenschema

  • continue training = basis aeroob
  • intervaltraining aeroob
  • weerstandstraining
  • ademspier training

3. De revalidatie zelf

  • Gebeurt met de aangepaste toestellen en een constante monitoring

4. Stimulatie tot overgang naar extern sporten en/of bewegen

Gespecialiseerde kinesitherapeuten in regio Leuven

Kinesix Herent 0476/36.96.38

Kinesitherapie Diestbrug Erps-Kwerps, 0498/23 73 24

Kinepraktijk Dirk Bellemans Kessel-Lo, 0477/23 40 70

KinesitherapieMove Leuven, 0468/48 86 84

Dit is een niet-exhaustieve lijst met mogelijkheid voor andere kinesisten om ook deel te nemen.

Draaiboek chronisch hartfalen

Te verkrijgen via: info@kinesitherapiemove.be

rekening houdend met de KNGF richtlijnen

in samenwerking met UZ Leuven, dienst cardiologie