Huisartsen

Huisartsen, binnen het gebied van zorgzaam Leuven, die deelnemen aan het zorgprogramma hartfalen krijgen toegang tot:

Online opleiding

De online opleiding is door het stopzetten van de samenwerking tussen KU Leuven en Qualtrics voorlopig niet meer beschikbaar.

Samenvatting van het zorgprogramma hartfalen voor de huisarts 

samenvatting project voor HA'en.pdf

Steekkaarten diagnose en behandeling van chronisch hartfalen

Diagnose Steekkaart Zorgprogramma Hartfalen Aug 2020.pdf
update_algoritme behandeling van chronisch hartfalen.pdf

Template verwijsbrief

Een verwijstemplate  werd opgesteld voor patiënten met vermoeden van hartfalen en gestegen NT-proBNP.  De cardiologen van het MCH en Heilig Hart zijn op de hoogte dat deze verwijstemplate gebruikt wordt door artsen van het zorgprogramma. Het is de bedoeling om deze template ook in de EMD’s te integreren, voorlopig kan u dit zelf doen door de tekst in een nieuwe template te kopiëren. 

ZPHF_verwijsbriefhuisartsen.pdf

Template voor het EMD

Gebruikers van Careconnect kunnen onderstaande template integreren in het programma.

ZPHF_verwijsbriefhuisartsen - CC.pdf