Huisartsen

Huisartsen, binnen het gebied van zorgzaam Leuven, die deelnemen aan het zorgprogramma hartfalen krijgen toegang tot:

    • Terugbetaalde NT-proBNP testen

    • De mogelijkheid om voor patiënten met hartfalen een contact met de hartfalen educator aan te vragen

    • Steekkaarten over de diagnose en behandeling van hartfalen

    • Geautomatiseerde audits hartfalen in het EMD

Online opleiding

Volg de opleiding via deze link: https://kuleuven.eu.qualtrics.com/jfe/form/SV_5z34Z9r5x47G4yV

Voor en na de narrated ppt wordt een korte vragenlijst afgenomen om het vertrouwen rond de behandeling van hartfalen te toetsen.

Samenvatting van het zorgprogramma hartfalen voor de huisarts

samenvatting project voor HA'en.pdf

Steekkaarten diagnose en behandeling van chronisch hartfalen

Diagnose Steekkaart Zorgprogramma Hartfalen Aug 2020.pdf
update_algoritme behandeling van chronisch hartfalen.pdf

Template verwijsbrief

Een verwijstemplate werd opgesteld voor patiënten met vermoeden van hartfalen en gestegen NT-proBNP. De cardiologen van het MCH en Heilig Hart zijn op de hoogte dat deze verwijstemplate gebruikt wordt door artsen van het zorgprogramma. Het is de bedoeling om deze template ook in de EMD’s te integreren, voorlopig kan u dit zelf doen door de tekst in een nieuwe template te kopiëren.

ZPHF_verwijsbriefhuisartsen.pdf

Template voor het EMD

Gebruikers van Careconnect kunnen onderstaande template integreren in het programma.

ZPHF_verwijsbriefhuisartsen - CC.pdf